Ana İçeriğe Atla

TD Forum

Administrator
1) TARAFLAR
Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Samsun İlinde adresinde bulunan TeknoDiot.com ile www.teknodiot.com internet sitesine üye olan "Kullanıcı" arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşmeyle bahsi geçen taraflar "Taraflar" olarak ifade edilecektir.

2) SÖZLEŞMENİN AMACI
Bu sözleşme, TeknoDiot Forum'a üye olan her Kullanıcı ile TeknoDiot arasındaki yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3) TANIMLAR
Bu Kullanım Sözleşmesi metninde kullanılan terimler, aşağıda tanımlandığı gibidir:

TeknoDiot: TeknoDiot.com'a ait olan www.forum.teknodiot.com internet sitesini ifade eder.
Forum: Forum'un altyapısını oluşturan MYBB web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü ifade eder.
Kullanıcı: TeknoDiot'a üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Üye: TeknoDiot'a üyelik başvurusu onaylanan Kullanıcıyı ifade eder.
Ziyaretçi: TeknoDiot'u üye olmadan veya üye girişi yapmadan kullanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini ifade eder.
Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını düzenleyen kuralları ifade eder.
Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları ifade eder.

4) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI
TeknoDiot'a üye olmak isteyen her ziyaretçi, üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yapmadan önce TeknoDiot'un Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi, KVKK Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyup onaylamalıdır.
Üyelik başvurusunun onaylanması durumunda, Kullanıcı statüsünü kazanır. Üyelik başvurusu reddedilirse, Kullanıcı olma hakkı elde edemez.
Üyelik başvurusu sırasında doğru bilgilerin verilmesi gereklidir. Yanlış bilgi verilmesi durumunda üyelik başvurusu onaylanmaz.
Kullanıcı, TeknoDiot'a üye olduktan sonra Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi, Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı, Üye statüsünü kazandıktan sonra TeknoDiot'da sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.
Ücretsiz Üyelik statüsü kazanıldığında, belirli bir kontrol paneli üzerinden takip edilebilir.
Kullanıcı, Ücretli Üyelik statüsüne geçme hakkına sahiptir. Ücretli Üyelik statüleri şunlardır: Silver Üyelik, Gold Üyelik, Platin Üyelik, Kurumsal Üyelik, Kurumsal Plus Üyelik.
Ücretli Üyelikler, belirli haklar ve yetkilere sahiptir ve ayrıntılar için belirli bir web sayfasına başvurulmalıdır.
Kullanıcı, "Kullanıcı Adı Değiştirme" ve "Ekstra Mesaj Kutusu" satın alma hakkına sahiptir.
Kullanıcı, "Mesleki Üyelikler" bölümünden Mesleki Rank satın alma hakkına sahiptir.
Kullanıcı, Forum Kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurallara uymayanlara yaptırımlar uygulanır.
Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin kontrolü Kullanıcılar'a aittir.
TeknoDiot'un telif haklarına ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmelidir.

5) KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ
Bu sözleşme, Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile bir bütündür.
Hukuki ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre çözümlenir ve sAMSUN Adliyesi yetkili kabul edilir.
TeknoDiot, sözleşmedeki hükümleri tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

6) YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme, TeknoDiot'u ziyaret eden her Üye tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanır ve tüm maddeleri geçerli kabul edilir.

Lütfen bu sözleşmeyi özgünleştirirken kendi şirket bilgilerinizi ve gerektiğinde yasal uzmana danışarak uyarlayın.
1 Ziyaretçi
Task